Stavební rozpočty a kalkulace, inženýrská činnost

Dovolte, abychom Vám touto cestou nabídli své služby spočívající ve zpracování stavebních rozpočtů a kalkulací s poskytnutím nezbytných technických a ekonomických informací pro realizaci Vašich stavebních projektů. Nabízíme dále služby inženýrské činnosti při přípravě a vedení staveb, které jsme oprávněni vykonávat v rámci našich živnostenských oprávnění.

Poskytování těchto služeb realizujeme na základě dlouholetých zkušeností v oboru. Naší předností je zejména nezávislost, diskrétnost a trvalá snaha zpracovávat pro objednatele výstupy na úrovni, které jim umožní optimalizovat realizační náklady stavby při plném zachování požadované kvality díla.

Nabízíme zpracování :

 • propočtu stavby
 • výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby 
 • slepého výkazu výměr 
 • kontrolního rozpočtu stavby 
 • ocenění výkazu výměr zpracovaného jiným subjektem

Nabízíme výkony :

 • inženýrské činnosti při přípravě a vedení staveb
 • organizování výběrových řízení
 • poradenskou a konzultační činnost v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 

Pro koho jsou naše služby určeny :

 • fyzické a právnické osoby
 • stavební firmy a OSVČ v oboru  
 • projektanty 
 • developerské společnosti

Kde působíme :

Naším působištěm je Karlovarský kraj. Rozpočtovou a kalkulační činnost jsme schopni poskytnout zájemcům z celé ČR (v případě doručení podkladů např. elektronickou formou) - pouze v případech nutnosti vlastního zaměření stavby jsme schopni obsáhnout pouze Karlovarský, Ústecký a Plzeňský kraj, dále část Středočeského kraje. Inženýrskou činnost vykonáváme převážně v místě našeho působiště.

Logo STAVEBNÍ KALKULACE