Stavební rozpočty a kalkulace

Dovolte, abychom Vám touto cestou nabídli své služby spočívající ve zpracování stavebních rozpočtů a kalkulací s poskytnutím nezbytných technických a ekonomických informací pro realizaci Vašich stavebních projektů.,které jsme oprávněni vykonávat v rámci našich živnostenských oprávněníPoskytování těchto služeb realizujeme na základě dlouholetých zkušeností v oboru. Naší předností je zejména nezávislost, diskrétnost a trvalá snaha zpracovávat pro objednatele výstupy na úrovni, které jim umožní optimalizovat realizační náklady stavby při plném zachování požadované kvality díla. 

Nabízíme zpracování :

  • propočtu stavby
  • výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby 
  • slepého výkazu výměr 
  • kontrolního rozpočtu stavby 
  • ocenění výkazu výměr zpracovaného jiným subjektem

Pro koho jsou naše služby určeny :

  • fyzické a právnické osoby
  • stavební firmy a OSVČ v oboru  
  • projektanty 
  • developerské společnosti

Kde působíme :

Naším působištěm je Karlovarský kraj. Rozpočtovou a kalkulační činnost jsme schopni poskytnout zájemcům z celé ČR (v případě doručení podkladů např. elektronickou formou) - pouze v případech nutnosti vlastního zaměření stavby jsme schopni obsáhnout pouze Karlovarský, Ústecký a Plzeňský kraj, dále část Středočeského kraje.