Ceník rozpočtových a kalkulačních prací (platný od 07.06.2013) :

Vaše náklady za vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby můžete zjistit podle aktuálního sazebníku. Nejsme plátci DPH.

HSV + PSV (bez ZTI, ÚT, ELEKTRO a VZT)   ZTI, ÚT, ELEKTRO a VZT*   CELKEM
Náklady na stavbu v Kč bez DPH sazba odměn v % Sazba odměn   v Kč sazba odměn v % Sazba odměn   v Kč Sazba odměn   v Kč
min. max. min. max. min. max.
do 1 mil.   0,220%   2 200 0,120% 1 200 3 400
1 - 2 mil.   0,110%-0,170% 2 200 3 400 0,060%-0,090% 1 200 1 800 3 400 5 200
2 - 3 mil.   0,113%-0,150% 3 400 4 500 0,060%-0,077% 1 800 2 300 5 200 6 800
3 - 5 mil.   0,090%-0,130% 4 500 6 500 0,046%-0,068% 2 300 3 400 6 800 9 900
5 - 7 mil.   0,093%-0,111% 6 500 7 800 0,049%-0,059% 3 400 4 100 9 900 11 900
7 - 10 mil.   0,078%-0,090% 7 800 9 000 0,041%-0,049% 4 100 4 900 11 900 13 900
10 - 15 mil.   0,060%-0,080% 9 000 12 000 0,033%-0,039% 4 900 5 800 13 900 17 800
15 - 20 mil.   0,060%-0,079% 12 000 15 800 0,029%-0,036% 5 800 7 200 17 800 23 000
20 - 50 mil.   0,032%-0,070% 15 800 35 000 0,014%-0,025% 7 200 12 600 23 000 47 600
50-100 mil.   0,035%-0,050% 35 000 50 000 0,013%-0,018% 12 600 17 800 47 600 67 800

Cena rozpočtu při nákladech stavby nad 100 mil. bude sjednána individuálně podle typu a složitosti stavby. 

*ZTI (zdrav. tech. instalace), ÚT (vytápění), ELEKTRO (silnoproud, slaboproud), VZT (vzduchotechnika).

Ostatní ceny, slevy a výhody : 

  • u rozpočtově nenáročných staveb, nebo požadavku na orientační propočet stavby, účtujeme pouze hodinovou sazbu : 550,- Kč/hod.,
  • v případě požadavku ocenění klientem předloženého výkazu výměr účtujeme rovněž pouze hodinovou sazbu - 550,- Kč/hod.,
  • v Karlovarském kraji neúčtujeme čas strávěný vlastním zaměřením objektu a dopravu na stavbu,
  • v případě zpracování položkového rozpočtu mimo Karlovarský kraj s nutností prohlídky stavby a vlastního zaměření, účtujeme dopravné ve výši 6,90 Kč/km (jízda tam i zpět), čas strávený dopravou a vlastní prohlídkou a zaměřením stavby neúčtujeme,
  • v případě složitější REKONSTRUKCE si vyhrazujeme právo přirážky k základnímu sazebníku ve výši 15%,
  • v případech déletrvající spolupráce (zejména ze strany projektantů, stavebních společností a dalších OSVČ v oboru) lze sjednat individuální slevu dle měsíčního objemu rozpočtových a kalkulačních prací.

Co za své peníze získáte ? 

Obdržíte kompletní položkový rozpočet stavby s výkazem výměr a souhrnnou cenou stavby v tiskové a elektronické podobě (ve formátu *.XLS) na CD (DVD). Získáte ale mnohem více. Ač umíme velmi přesně stanovit celkové náklady stavby, Vy budete mít možnost dosáhnout ještě výhodnější ceny. Společně s položkovým rozpočtem stavby totiž obdržíte v elektronické formě  i slepý výkaz výměr,  který vám umožní realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Garantujeme vám, že v průběhu nezávisle provedeného výběrového řízení dosáhnete takového snížení nákladů stavby, že se vám investice vynaložené na vypracování položkového rozpočtu stavby mnohonásobně vrátí.