Nová zelená úsporám 2013 startuje !

15.06.2013 17:51

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil v květnu dotační program Nová zelená úsporám 2013. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy. Program poběží v letech 2013-2020 a je připraven pro vlastníky soukromých a veřejných budov. 

Dne 13.06.2013 Ministerstvo životního prostředí uskutečnilo 1. Výzvu NZÚ 2013 :

1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová Zelená úsporám 2013

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Příloze II Směrnice):

  • 1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • 2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • 3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
  • 4. Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  • 5. Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Příjem žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013. Pro 1. výzvu je vyčleněna jedna miliarda korun. Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

1. Výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory NZÚ 2013.pdf
 

 

Zpět