Položkový rozpočet stavby - definice a vysvětlení :

Jedná se o položkové vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek a konečnou cenou za každou konkrétní položku včetně rekapitulace stavebních oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací (například zemní práce, základové kontrukce, svislé konstrukce, apod.) a SOUHRNNÉ CENY DÍLA. 

Položkový rozpočet stavby tedy představuje výsledný produkt předchozích kroků - nastudování projektové dokumentace nebo vlastního zaměření objektu, zpracování výkazu výměr a doplnění položkového vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací, jednotkovými cenami. Vlastní doplnění jednotkových cen provádíme pomocí cenové základny ÚRS, a.s., nebo na základě individuální kalkulace.

V jaké formě obdržíte položkový rozpočet stavby ? 

Položkový rozpočet obdržíte v tištěné formě (v konkrétních případech doplněný o dokumentaci navržených materiálů a technologií), v elektronické formě na nosiči CD (DVD) ve formátu *.XLS, nebo e-mailem. Vše záleží na předchozí domluvě. 

Pro lepší představu laické veřejnosti přikládáme názornou ukázku jednoduchého položkového rozpočtu stavby. Cenové relace jsou fiktivní. Pro prohlížení je nutné mít naistalovaný program Adobe Reader.

Ukázka jednoduchého položkového rozpočtu stavby.pdf