Reference :

Za dobu, co se rozpočtováním a kalkulováním staveb zabýváme, představují naše zkušenosti zpracované rozpočty v objemu 1,089 miliardy Kč ve skutečně realizovaných stavbách (údaj platný ke dni 07.06.2013). Ve více než 60-ti % z tohoto objemu jsme zpracovávali výkaz výměr a položkový rozpočet stavby, ve zbývajících případech jsme oceňovali výkaz výměr zpracovaný jiným subjektem pro zhotovitele stavby. Doposud nejvyšší náklady stavby v námi oceňovaném výkazu výměr dosáhly částky přesahující 220 mil. Kč.

Do Archívu významných kalkulací budeme průběžně zařazovat stavby, které pro nás byly rozpočtově významné nebo jsou jiným způsobem zajímavé a nejsme nijak omezeni v jejich zveřejnění.