Revitalizace 7.MŠ v Plzni, Kralovická č.or. 35 - cena díla 18,12 mil. Kč 

(stavba byla realizována v průběhu roku 2010) 

Rozsah oceňovaných prací :

 • provedení dispozičních úprav pavilónů A, B, C a hospodářského pavilonu 
 • stavební úpravy sociálních zařízení 1. a 2. NP pavilónů A, B, C
 • osazení a připojení nových zařizovacích předmětů, dodávka a mtž. dělících stěn dle Vyhl.č. 410/2005 Sb.
 • výměna soupacích a připojovacích rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí  
 • úpravy elektroinstalace a VZT
 • provedení maleb a nátěrů 
 • výměna okenních výplní a vchodových dveří pavilónů A, B, C a hospodářského pavilonu
 • rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení střešního pláště spojovacích chodeb
 • zateplení fasád jednotlivých objektů MŠ s provedením výmaleb s dětskými motivy (viz obrazová galerie)
 • oprava teras, dodávka a montáž pergoly na terasách pavilónů 
 • rekonstrukce okapových chodníků