Rekonstrukce a stavební úpravy Základní školy Březová - cena díla 21,99 mil. Kč

(stavba byla realizována 09/2008 až 08/2009)

Rozsah oceňovaných prací :

  • bourací a demoliční práce, likvidace suti 
  • sanační a hydroizolační opatření soklové části objektů školy
  • výstavba nového schodiště
  • sádrokartonové konstrukce v suterénu školy
  • zateplení obvodového pláště objektů školy + břizolitové omítky, ozdobné prvky na fasádě
  • zateplení střešního pláště, kompletní výměna krytiny, klempířské a zámečnické konstrukce
  • dovýměna stavebních výplní
  • vnitřní stavební úpravy (přizdívky,dozdívky, vnitřní povrchové úpravy, nátěry a malby)
  • přepočet soustavy a regulace ÚT, TRV, nové přívody TV, výměna rozvodů vytápění, zařízení pro měření a regulaci, servopohony
  • vzduchotechnická zařízení