Slepý rozpočet stavby - definice a vysvětlení :

V podstatě se jedná o položkový rozpočet stavby s odstraněnými jednotkovými cenami - slepé rozpočty stavby (často také označované jako "slepé výkazy výměr") se používají zejména ve výběrových řízeních na dodavatele nebo subdodavatele stavby. Ceny jsou doplněny uchazeči ve výběrovém řízení - tento způsob umožňuje objednateli jednoduchým způsobem nabídkové ceny jednotlivých uchazečů porovnat  a na základě podmínek výběrového řízení vybrat vítěze.

Skutetečnost, že všichni uchazeči oceňují tentýž slepý rozpočet staveb, Vám garantuje porovnatelnost jednotlivých nabídkových cen !

V případě, že si nejste jisti ve způsobu provedení vlastního výběrového řízení, jsme ochotni Vám být v tomto směru nápomocni.

Pro lepší představu laické veřejnosti přikládáme názornou ukázku jednoduchého slepého položkového rozpočtu připraveného pro výběrové řízení. Pro prohlížení je nutné mít naistalovaný program Adobe Reader.

Ukázka jednoduchého slepého rozpočtu stavby.pdf