Organizace výběrových řízení

Jsme schopni zajistit kvalifikovanou organizaci a administraci výběrového řízení jak ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak i výběrová řízení související s projekty, které jsou spolufinancovány z dotačních programů. Současně jsme schopni výběrová řízení organizovat i pro SVJ, soukromé a právnické osoby tak, abychom navázali na předchozí spolupráci  při vypracování stavebních rozpočtů a kalkulací a poskytli komplexní služby "na klíč".

Organizaci výběrového řízení zajistíme minimálně v těchto krocích : 

  • vypracování výběrových podmínek včetně návrhu hodnotích kritérií,
  • provedení kontroly podkladů pro zadání zakázky (např. projektové dokumentace),
  • oslovení uchazečů,  
  • zpřístupnění zadávacích podkladů v elektronické podobě na webových stránkách k tomu určených (even. předání zadávací dokumentace jiným způsobem, v případě SVJ, fyických a právnických osob i na našich webových stránkách),
  • komunikace s dodavateli, organizace prohlídky místa stavby, řešení a poskytování doplňujících informací k zadávací dokumentaci,
  • příjem nabídek podaných do výběrového řízení a jejich předání zadavateli,
  • případnou účast při otevírání obálek s nabídkami z důvodu posouzení nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a splnění výběrových podmínek,
  • poradenskou a konzultační činnost činnost při řešení případných námitek podaných uchazeči,
  • poradenskou a konzultační činnost při sestavení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.