Rozpočty a kalkulace staveb

Nabízíme vypracování následujích kalkulací :

  • PROPOČET STAVBY
  • VÝKAZ VÝMĚR + POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
  • SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR STAVBY
  • KONTROLNÍ ROZPOČET STAVBY

Pro vypracování uvedených kalkulací používáme rozpočtový stavební software s datovou základnou ÚRS Praha, a.s. Rozpočtové výstupy dokážeme exportovat do mnoha formátů (*.XLS, HTML, RTF, TXT, HTM, CSV, DOC, PDF...). Pro naše klienty volíme zpravidla výstupy v tiskové a současně v elektronické podobě ve formátu *.XLS na nosiči CD (DVD). Tento rozšířený formát jim umožňuje dále pracovat.

Co vše jsme schopni rozpočtovat ? 

Rozpočtujeme :

  • HSV - hlavní stavební výroba (hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby)
  • PSV - přidružená stavební výroba (řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace aj.). 

V případě vyšší technické náročnosti rozpočtových částí - zdravotně technické instalace budov, vytápění, elektromontážní práce, vzduchotechnika, EPS, EZS, MaR, konzultujeme rozsah prací a výši realizačních nákladů s dodavatelskými firmami, které se na danou oblast specializují a mají všechny odborné předpoklady k sestavení položkového rozpisu potřebných souborů dodávek a prací, jakož i ke stanovení cenových relací v těchto rozpočtových částech.  

S jakými cenami při rozpočtování stavebních prací pracujeme ? 

Pro stanovení jednotkových cen v průběhu rozpočtování a kalkulací stavebních prací využíváme cenové základny ÚRS Praha, a.s. Pro stanovení optimální ceny díla upřednostňujeme tzv. individuální kalkulaci, neboť se jedná o nejlepší a nejprůkaznější způsob rozpočtování.